25.11.21
Happy Thanksgiving / Szczęśliwego Święta Dziękczynienia

KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › ANDRZEJ and MARIA PUZON Fine Sculptors exhibit - wystawa

12.11.2021

ANDRZEJ and MARIA PUZON Fine Sculptors exhibit - wystawa

(English description below)
 
GALERIA SKULSKIEGO PREZENTUJE PIERWSZĄ WYSTAWĘ


Galeria Skulskiego Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, New Jersey, www.pcfnj.org prezentuje pierwsza wystawę w tym roku, w Sobotę, 11 grudnia, 2021 godz. 18:00, zapraszamy serdecznie, wstęp wolny i poczęstunek.
 
Wystawa prezentuje w formie obrazowej przekrój dorobku artystycznego dwójki polskich artystów rzeźbiarzy; Andrzeja i Marii Puzon. Na wystawie rzeźby, płaskorzeźby, formy przestrzenne i prace graficzne Andrzeja, oraz akwarele Marii.
 
ANDRZEJ PUZON urodzony w 1954 roku w Dębicy. Studia w latach 1974-79 we Wrocławiu na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Jerzego Boronia. Dyplom w 1979 roku w zakresie rzeźby studyjnej i rzeźby w architekturze i urbanistyce. Od roku 1979 do 1986 pracował na stanowisku nauczyciela rzeźby i metaloplastyki w Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli. Od 1986 roku do chwili obecnej zajmuje się działalnością twórczą w zakresie rzeźby i projektowania plastycznego. Współpracuje z firmami w tworzeniu wzorów użytkowych. Specjalizuje się w technice repusowania rzeźb i płaskorzeźb w metalu. Zajmuje się opracowaniem technologii wytwarzania wzorów użytkowych. Liczne realizacje na zamówienia publiczne i prywatne.
 
MARIA POPOWICZ-PUZON urodzona w 1952 roku w Lubaniu Śląskim. Uczęszczała do PLSP we Wrocławiu, gdzie pobierała pierwsze nauki malarstwa u Krzesławy Maliszewskiej i rzeźby u Jacka Dworskiego, późniejszego profesora na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studia w latach 1974-79 w PWSSP we Wrocławiu na wydziale Rzeźby pod kierunkiem prof. Leona Podsiadłego – rzeźba studyjna i doc. Jerzego Boronia – rzeźba w architekturze i urbanistyce. Dodatkowo specjalizacja – ceramika u prof. Krystyny Cybińskiej. Po studiach pracowała na stanowisku nauczyciela rzeźby i ceramiki w PLSP im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli w okresie od 1980-1992 roku. Realizacje-projekt Pomnika Walk Nad Warta – pierwsza wersja. Twórczość w zakresie malarstwa i małych form rzeźbiarskich – ceramika.
 
- - -
 
SKULSKI ART GALLERY PRESENTS FIRST EXHIBIT
The Skulski Art Gallery of the Polish Cultural Foundation in Clark, New Jersey, www.pcfnj.org is proud to present first exhibit this year on Saturday, December 11, 2021 at 6:00 p.m. , featuring two polish fine sculptors, Andrzej and Maria Puzon. The exhibit presents in printed form: sculptures, reliefs, spatial forms and graphics by Andrzej and watercolors by Maria.
 
The public is welcome, admission is free, light refreshments will be served.
 
ANDRZEJ PUZON born in 1954 in Debica, Poland. Studies 1974-79 in Wroclaw, Sculpture faculty in the studio of prof. Jerzy Boron. Diploma in 1979 – department of studio, architectural and urbanistic sculpture. From 1979-86 held position of sculpture and metal art teacher at PLSP (National School of Fine Arts and Design) in Zdunska Wola. From 1986 to present occupies with artistic work and design. Works with firms producing fine applied arts. Specializes in technique of planish in metal of sculpture and relief, also working on technology to produce fine applied arts. Several national and many private commissions.
 
MARIA POPOWICZ-PUZON born in 1952 in Luban Slaski, Poland. Attended
PLSP (National School of Fine Arts and Design) in Wroclaw, where she took her first steps in painting with artist Krzeslawa Maliszewska, and sculpture with Jacek Dworski, later professor at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. From 1974-79 studied at PWSSP in Wroclaw at Sculpture faculty under direction of Prof. Leon Podsiadly-studio sculpture and sculpture in architecture and urbanistic under direction of doc. Jerzy Boron. Additional specialization in ceramics with prof. Krystyna Cybinska. After graduation held position as sculpture and ceramics teacher at PLSP (National School of Fine Arts and Design) in Zdunska Wola. Project – realization of Monument “Battles over Warta River” – first version. Maria creates paintings and small sculpture forms – ceramics.


Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND