25.11.21
Happy Thanksgiving / Szczęśliwego Święta Dziękczynienia

KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › 17 września 1939 / September 17, 1939 - Soviet invasion of Poland (Agresja ZSRR na Polskę)

09.17.2022

17 września 1939 / September 17, 1939 - Soviet invasion of Poland (Agresja ZSRR na Polskę)

17 września - rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.

Aby uczcić obrońców naszych granic oraz ofiary zsyłek na Syberię, w dniu dzisiejszym pod Pomnikiem Katyń w Jersey City, NJ, USA został złożony wieniec w imieniu Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark oraz Polonijnych Grup Rekonstruktorów Historycznych.

Chwała Bohaterom! Niech żyje Polska !

na zdjęciu z góry można zobaczyć aktualny stan prac na placu wokół Pomnika

link do krótkiej relacji filmowej: https://youtu.be/VV2uFm-wH5Y


---
September 17 - anniversary of the invasion of Poland by the Soviet Union in 1939.

To honor the defenders of our borders and the victims of deportations to Siberia, today a wreath was laid at the Katyn Monument in Jersey City, NJ, USA on behalf of the Polish Cultural Foundation in Clark and the Polish Historical Reconstructors' Groups.

Glory to the Heroes! Long live Poland !

 

 

the top photo shows the current state of work on the square around the Monument

link to short video: https://youtu.be/VV2uFm-wH5YPolish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND