KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › Powstanie Warszawskie 1944 - refleksja historyczna / Warsaw Uprising 1944 - a historical reflection

08.04.2022

Powstanie Warszawskie 1944 - refleksja historyczna / Warsaw Uprising 1944 - a historical reflection

"Powstanie Warszawskie 1944 - refleksja historyczna"

prezentuje Krzysztof Czuj, polonijny rekonstruktor historyczny, należący do Polish American Living History Association

nagranie przed siedzibą Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, New Jersey, USA - 4 sierpnia 2022 Serdecznie zapraszamy do oglądania i przekazywania dalej.

https://youtu.be/aC_JgqJ7fks

Chwała Bohaterom !

 

 

- - -

"Warsaw Uprising 1944 - a historical reflection" presented by Krzysztof Czuj, Polish historical reenactor, member of the Polish American Living History Association

recorded in front of the headquarters of the Polish Cultural Foundation in Clark, New Jersey, USA - August 4, 2022 We cordially invite you to watch and pass it on.

https://youtu.be/aC_JgqJ7fks

 

Honor the Heroes!Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND