25.11.21
Happy Thanksgiving / Szczęśliwego Święta Dziękczynienia

KONTAKT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › 14 czerwca 1940

06.14.2022

14 czerwca 1940

do niemieckiego obozu Auschwitz został skierowany pierwszy masowy transport polskich więźniów politycznych z więzienia z Tarnowa. Datę tę przyjmuje się jako początek funkcjonowania obozu Auschwitz.

Jak co roku Polska Fundacja Kulturalna pamięta o ofiarach pierwszego masowego transportu polskich więźniów politycznych do Auschwitz. Dzisiaj zostały zapalone znicze. (Plansza znajduje się przed siedzibą Polskiej Fundacji Kulturalnej).

14 czerwca 1940 roku do niemieckiego obozu Auschwitz został skierowany pierwszy masowy transport polskich więźniów politycznych z więzienia z Tarnowa. Datę tę przyjmuje się jako początek funkcjonowania obozu Auschwitz.

W godzinach popołudniowych pociąg z Tarnowa wjechał na rampę w pobliżu budynków monopolu tytoniowego. Więźniów osadzono w podziemiach budynku, ponieważ obóz nie był jeszcze przygotowany na przyjmowanie transportów.

728 mężczyzn oznaczono numerami obozowymi od 31 do 758. Wcześniejsze numery, od 1 do 30, otrzymali niemieccy kryminaliści przewiezieni z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, którzy stanowili pierwszą kadrę więźniów funkcyjnych, tzw. “kapo”. Spośród 728 deportowanych więźniów, wojnę przeżyło 325 osób, zginęło 292, a los 111 jest nieznany.

Szacuje się, iż w latach 1940-1945 w obozie Auschwitz osadzono około 140 000-150 000 Polaków, z których zginęło około 70 000 - 75 000.

Auschwitz - były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady.
Utworzony w 1940 roku przez Niemców dla polskich więźniów. Z biegiem czasu rozrósł się do kompleksu, który składał się z kilku różnych typów obozów, takich jak: obóz koncentracyjny, obóz zagłady. Od 1942 stał się również miejscem masowej eksterminacji Żydów i Romów. Istniało 48 podobozów Auschwitz.

Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich ośrodków zagłady. Szacuje się, że w latach 1940-1945 około 1 300 000 osób zostało deportowanych do Auschwitz, z czego szacuje się 1 100 000 zostało zamordowanych.

W ramach polityki masowej eksterminacji w Auschwitz zginęło co najmniej 960 000 osób. Żydzi (90% ofiar), a także 75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców sowieckich i kilka tysięcy osób innych narodowości.Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND