31.03.20
Stypendia (Scholarships) 2020
Polskiej Fundacji Kulturalnej
Thank you for your interest in the Polish Cultural Foundation scholarships. Due to the current restrictions by the State of New Jersey, we are unable to read the applications at this time. As soon as the restrictions are lifted, the Scholarship Committee will read all applications that are postmarked by March 31, 2020. If you have any questions or concerns, send an email to więcej»

CONTACT

Wspieraj Polską Fundację Kulturalną kupując w

Kiedy kupujesz przez AmazonSmile, Amazon przekazuje darowiznę na Polską Fundację Kulturalną

Events

HomeEvents › Dodatkowe zapisy na rok 2019/20 do Polskiej Szkoły Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej

06.29.2019

Dodatkowe zapisy na rok 2019/20 do Polskiej Szkoły Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej

Sobota, 29 czerwca 2019 w godz. 10am do 2pm

DODATKOWE Zapisy na rok 2019/20 do Polskiej Szkoły Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej

Additional registration to the polish supplementary school

Sobota 29 czerwca 2019 - 10 am do 2 pm

możliwość poznania naszej placówki oraz rozmowy z nauczycielami i dyrekcją

Polska Szkoła Dokształcająca Polskiej Fundacji Kulturalnej
"Mówię, czytam i piszę po polsku"

Oferujemy:

 • - klasy: od 3-latków aż do 11-tej klasy maturalnej (14 lat nauki) piątki 18:00 do 22:00 - klasy 5 do 11 oraz soboty 10:00 do 14:00 - 3 latki do klasy 4
 • nauczanie języka polskiego, polskiej literatury i gramatyki oraz historii i geografii Polski
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych, oddanych edukacji nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem pedagogicznym
 • przekazywanie polskiej kultury i polskich tradycji 
 • zajęcia dodatkowe podczas zajęć szkolnych z muzyki i tańca
 • naukę języka polskiego dla dzieci niemówiących po polsku
 • ograniczoną liczbę osób w klasach w celu zapewnienia jak najlepszego kontaktu nauczyciela z uczniem
 • wychowanie w duchu patriotycznym, które pozwala kształtować w naszych uczniach poczucie własnej wartości
 • w razie sprzyjającej pogody udział w grach i zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu podczas przerw lekcyjnych oraz korzystanie z pięknego atrium
 • coroczne wyjazdy wszystkich klas na wycieczki
 • uczymy kultury osobistej oraz zasad dobrego wychowania
 • biblioteka 18 tysięcy książek, Galeria sztuki
 • zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne to m.in.: kółko matematyczne, kółko teatralne, ambasador polskiej sztuki, chór dziecięcy, klub filatelistyczny
 • zajęcia dodatkowe: Szermierka, karate, taniec towarzyski


Polish School
Sala Bankietowa
UNIA
POLAND